Barcelona retail lab

Participa en el Laboratori de comerç de nova generació

Gràcies pel vostre interès a participar en el Laboratori de Comerç de Nova Generació, un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i la Direcció de Comerç, i el Cercle Tecnològic de Catalunya (Ctecno) juntament amb l’Associació de Comerciants CorEixample, dissenyat i coordinat per Readyfor.

El Laboratori és un projecte d’innovació transformativa que té com a objectiu validar l’impacte en el negoci del comerç de l’ús tecnologia digital en els establiments, en concret en la seva capacitat de crear valor a través de les dades i de la comunicació directa amb els clients a través de displays.

L’execució del Laboratori es farà a través d’una única empresa tecnològica seleccionada per un jurat d’experts a partir de les propostes rebudes en el marc d'aquesta crida.

Dues consideracions prèvies

1. L’empresa seleccionada haurà de mostrar experiència i capacitat de ràpid desplegament i suport als comerços participants segons el calendari del projecte.

2. La participació en el Laboratori es realitzarà a cost de l’empresa seleccionada, que no rebrà cap compensació econòmica directa per la seva participació en el projecte.

Calendari Bàsic

3 Març: Obertura de la convocatòria
21 Març  (23:59h): Tancament de la convocatòria
31 Març: Notificació a l’empresa seleccionada
1 - 11 Abril: Període d’instal·lació als comerços
12 Abril: Inici del Laboratori
4 Juliol: Finalització del Laboratori
5 - 15 Juliol: Retirada dels equips i avaluació de resultats

Per què participar?

Aquesta és una crida a empreses que, a partir de la seva experiència en desplegament de solucions per al retail, vulguin presentar una proposta de participació al Laboratori amb les següents condicions:

Beneficis Directes de la participació
Beneficis Esperats de la participació
Requeriments de participació

Contingut de la proposta

A. Objectius

La proposta seleccionada serà aquella que es mostri com a més potencialment efectiva en l’assoliment dels següents objectius:

1. recollida de dades

Un dels reptes importants del comerç és com transformar les activitats que tenen lloc dins i al voltant del comerç (que tradicionalment es recullen de manera informal i anecdòtica) en dades analitzables.

La proposta haurà preveure l’obtenció de com a mínim les següents dades:
La proposta haurà d’explicar com es recollirà aquesta informació

de manera sistematitzada, rellevant i continuada. La proposta haurà d’incloure:

2. comunicació digital amb l'usuari

Si la comunicació i l’atenció són eixos de creació de valor en la societat digital, l’establiment de nova generació es desplega com a nou espai (i canal) de comunicació.

La proposta haurà de permetre la comunicació efectiva del comerç amb els seus usuaris, clients i visitants amb continguts com els següents:
La proposta haurà d’incloure:
La proposta inclourà una descripció de com els continguts es mostraran de manera rellevant als usuaris en funció de:
Es valorarà adicionalment:
3. Generació de coneixement, aprenentatge i transformació

Per tal de poder accionar les dades, els comerços hauran de poder accedir a un reporting rellevant de la informació obtinguda així com a recomanacions pròpies del sistema.

La proposta haurà d’incloure una plataforma d’accés i tractament les dades, inclosos informes i resultats.

Algunes de les dades rellevants poden incloure:

La proposta inclourà els mecanismes i tecnologies previstes d’aprenentatge i generació de recomanacions per a la millora dels indicadors importants de negoci.
S’haurà d’incloure una proposta d’acompanyament formatiu en la interpretació de les dades i definició d’accions per als comerços

B. Condicions de servei

La proposta haurà d’incloure una descripció dels serveis a realitzar entre els quals s’inclouen els següents:

C. Característiques de l'empresa

El Laboratori espera comptar amb un partner tecnològic que tingui l’experiència i capacitat d'executar el pilot de manera efectiva i contribueixi de manera important amb la seva expertesa en el seu desplegament i èxit.

La proposta inclourà una descripció dels següents elements de mesura de la capacitat d’execució: